Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), insanların tekrarlayan, istenmeyen düşüncelere, fikirlere veya duyumlara (takıntılar) sahip oldukları ve onları tekrar tekrar bir şeyler yapmaya itilmiş hissetmelerine (zorlantılar) sahip olduğu bir bozukluktur. El yıkama, eşyaları kontrol etme veya temizlik gibi tekrarlayan davranışlar, kişinin günlük aktivitelerini ve sosyal etkileşimlerini önemli ölçüde etkileyebilir.
OKB'si olmayan birçok insan, rahatsız edici düşüncelere veya tekrarlayan davranışlara sahiptir. Ancak bu düşünce ve davranışlar tipik olarak günlük yaşamı bozmaz. OKB'si olan insanlar için düşünceler kalıcıdır ve davranışlar katıdır. Davranışları yapmamak genellikle büyük sıkıntıya neden olur. OKB'si olan birçok kişi, takıntılarının gerçekçi olmadığını biliyor veya bundan şüpheleniyor; bazıları ise bu takıntıların gerçekçi olabileceğini düşünebilir (sınırlı iç görü olarak bilinir). OKB'si olan kişiler, takıntılarının gerçekçi olmadığını bilseler bile, obsesif düşüncelerden kurtulmakta veya kompülsif eylemleri durdurmakta zorlanırlar.

OKB tanısı, zaman alan (günde bir saatten fazla), önemli sıkıntıya neden olan ve işte veya sosyal işlevselliği bozan obsesyonların ve/veya kompulsiyonların varlığını gerektirir. Araştırmalara göre, OKB’nin görülme sıklığı, yetişkinler arasında erkeklere oranla kadınlarda daha fazladır. OKB genellikle çocukluk, ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde başlar ve ortalama yaş belirtilerinin ortaya çıktığı yaş 19'dur.

Obsesyon Nedir?

Obsesyonlar, kaygı veya iğrenme gibi rahatsız edici duygulara neden olan, yineleyici ve kalıcı düşünceler, dürtüler veya görüntülerdir. OKB'si olan birçok kişi, düşüncelerin, dürtülerin veya görüntülerin zihinlerinin bir ürünü olduğunu ve aşırı veya mantıksız olduğunu kabul eder. Ancak bu girici düşüncelerin yol açtığı sıkıntı mantık ve muhakeme ile çözülemez. OKB'si olan çoğu insan, obsesyonların sıkıntısını kompulsiyonlarla hafifletmeye, obsesyonları görmezden gelmeye veya bastırmaya ya da başka aktivitelerle dikkatlerini dağıtmaya çalışır.

Tipik Obsesyonlar:

 • İnsanlar veya çevre tarafından kirlenme korkusu
 • Rahatsız edici cinsel düşünceler veya görüntüler
 • Düzen, simetri veya kesinlik konusunda aşırı endişe
 • Sesler, resimler, kelimeler veya sayılarla ilgili tekrarlayan müdahaleci düşünceler
 • Önemli bir şeyi kaybetme veya atma korkusu

Kompulsiyon Nedir ?

Kompulsiyonlar, bir kişinin bir obsesyona tepki olarak gerçekleştirmeye zorlandığını hissettiği tekrarlayıcı davranışlar veya zihinsel eylemlerdir. Davranışlar tipik olarak bir kişinin bir takıntı ile ilgili sıkıntısını önler veya azaltır. Kompulsiyonlar, doğrudan bir obsesyonla ilgili aşırı tepkiler (kontaminasyon korkusu nedeniyle aşırı el yıkama gibi) veya obsesyonla tamamen ilgisi olmayan eylemler olabilir. En şiddetli vakalarda, ritüellerin sürekli tekrarı günü doldurabilir ve normal bir rutini imkansız hale getirebilir.

Tipik Kompulsiyonlar:

 • Aşırı veya ritüelleştirilmiş el yıkama, duş alma, diş fırçalama veya tuvalete gitme
 • Ev eşyalarının tekrar tekrar temizlenmesi
 • İşleri belirli bir şekilde sipariş etme veya düzenleme
 • Kilitleri, anahtarları veya cihazları tekrar tekrar kontrol etme
 • Sürekli onay veya güvence aramak
 • Belirli bir sayıya kadar tekrarlanan sayma

Tedavi 

Uygun tedaviyi alan OKB danışanları genellikle artan bir yaşam kalitesi ve iyileştirilmiş işlevsellik yaşarlar. Tedavi, bireyin okulda ve işte işlev görme, ilişkiler geliştirme ve bunlardan zevk alma ve boş zaman etkinliklerini sürdürme becerisini geliştirebilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Etkili bir tedavi, maruz kalma ve tepki önleme olarak bilinen bir tür bilişsel-davranışçı terapidir. Tedavi seansları sırasında danışanlar, korkulan durumlara veya takıntılarına odaklanan görüntülere maruz kalırlar ve başlangıçta artan kaygıya yol açarlar. Danışanlara olağan kompulsif davranışlarını (yanıt önleme olarak bilinir) yapmaktan kaçınmaları talimatı verilir. Danışanlar, korkunç bir şey olmadan korkulan bir durumda kalarak, korkulan düşüncelerinin gerçeklikten ziyade yalnızca düşünceler olduğunu öğrenirler.

Kişiler, takıntıları ile ritüelistik davranışlara güvenmeden baş edebileceklerini öğrenirler ve zamanla kaygıları azalır. Kanıta dayalı kılavuzları kullanarak, terapistler ve danışanlar tipik olarak, düşük kaygı durumlarından daha yüksek kaygı durumlarına kademeli olarak hareket eden bir maruz kalma planı geliştirmek için iş birliği yaparlar. OKB'si olan bazı kişiler (özellikle hastalıkları hakkında sınırlı iç görüye sahip olanlar), uyandırdığı ilk kaygı nedeniyle BDT'ye katılmayı kabul etmeyebilir.

İlaç Tedavisi

Tipik olarak depresyonu tedavi etmek için kullanılan seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) olarak bilinen bir ilaç sınıfı da OKB tedavisinde etkili olabilir. OKB'yi tedavi etmek için kullanılan SSRI dozu, genellikle depresyonu tedavi etmek için kullanılandan daha yüksektir. Bir SSRI ilacına yanıt vermeyen danışanlar bazen diğerine yanıt verir. Diğer psikiyatrik ilaçlar da etkili olabilir. Göze çarpan fayda genellikle altı ila on iki hafta sürer.

Hafif ila orta dereceli OKB semptomları olan danışanlar, hasta tercihine, hastanın bilişsel yeteneklerine ve iç görü düzeyine, ilişkili psikiyatrik durumların varlığına veya yokluğuna ve tedavinin uygunluğuna bağlı olarak tipik olarak BDT veya ilaçla tedavi edilir. Şiddetli OKB semptomları olan danışanların hem BDT hem de ilaç almaları önerilir. İlaç konusunda detaylı bilgi için mutlaka bir psikiyatriste danışılmalıdır.